Keresés ebben a blogban

2017. május 10., szerda

Bűn és bűnhődés

A jószándékú portál fejlécén még mindig ott van az erkölcsi alapon való erőszaktevés. A három legfontosabb írás közül ez az egyik. Hogy ugyanis nem az erkölcs hiánya okozza a világtörténelem legtöbb erőszakosságát a gyerekbántalmazásoktól a tömeggyilkosságokig, hanem sőt. A két amerikai "tudós" szerint sőt. Nagyon is erkölcsösek ezek a tömeggyilkosok. Azért muszáj nekik gyilkolni. Ja? Az más. Már azt hittem, hogy a gyilkosság és az erkölcs nem olyan nagyon ölelkező fogalmak, és akkor most ez a két amerikai hogy' rám pirított.
Van az a mondás, hogy a kivétel erősíti a szabályt. Már iskolás koromban is rémült csodálkozással figyeltem, midőn szóltam valamely tanárnak, talán ne mondaná ezt, mert ez egy marhaság, hogy a hülye tanár mennyire nekiállt megmagyarázni ennek a mondásnak a mély értelmét. Olyan is volt (gimnáziumban, az ország legjobb gimnáziumában), akitől kaptam egy elégtelent, mert ő nem volt képes megérteni, hogy a kivétel gyengíti a szabályt. Már egy kivétel is, minthogy rosszul összerakott szabály az, ami alól van kivétel.
Na valami ilyesmi az erőszak erőszakot szül. Ez a mondat nem így önmagában egy marhaság, mert így önmagában igaz. Hanem az alkalmazásának a körülményeivel együtt. Ezt ugyanis mindig akkor szokás mondani, amikor elítéljük az erőszak alkalmazását az erőszakkal szemben. Hogy az nem megoldás. Nagy liberálisok mondják, nagy liberális gyáva szemforgatók. Meg most némely tüntetők. Hogy az milyen nagyszerű és felemelő, hogy csak némán vonulnak és nincsen semmi erőszak még a szándékaikban sem. Aztán hazamennek és gyertyát gyújtanak 1956 emlékére meg 1848 emlékére, hogy az milyen nagyszerű volt és felemelő.
Tessék szíves lenni megnézni, mi a reakciója ennek a primitív, zsigeri szinten élő ostoba bagázsnak (pártunkra és kormányunkra gondolok) az erőszakmentes tüntetésekre. Majd megunják, oszt hazamennek. És az Európai Unió cöcögő fejcsóválásai mit váltanak ki belőlük? Majd abbahagyják.
Liberálisék (még mindig a gyáva és ostoba, magát liberálisnak nevező kártevőkről beszélek) azt mondják, jogállamban nem visszaütünk, hanem rendőrt hívunk. Ebben megint van valami igazság, de nyomban felmerül a kérdés, hol van a jogállam? Nem erről a mi szerencsétlen országunkról van szó, hanem egyáltalán a földgolyóról. A fejlődő országról az óceán túlpartján, ahol száz téves és eltussolt ítélet után (amikről persze a közvélemény nem értesül) kap két év felfüggesztetettet egy fehér rendőr, amiért lelőtt egy négert (amiről a közvélemény nagy csinnadrattával értesül). Vagy az öreg kultúrföldrész Európa Norvégiájáról például, ahol a náci tömeggyilkos kimosakodva, öltönyben, nyakkendőben, karlendítéssel kéri számon az emberi jogait. Tetszik csodálkozni, hogy az egyszerű, tanulatlan polgár visszaköveteli a halálbüntetést? Ilyen képekkel, ilyen ítéletekkel, a gaztetteknek ilyen következményeivel nem lehet megmagyarázni a magyar miniszterelnök szellemi színvonalán élő, egyszerű embernek azt a különben igazolható igazságot, hogy a halál nem büntetés. Így nem lehet érthetővé tenni, hogy a halálbüntetés eltörlését nem az általános emberi jogok alkalmazása indokolja. Egy tömeggyilkos, amilyen például a norvég náci kiiratkozott ugyanis az emberi fajból, ezzel együtt az embernek járó jogok sem érvényesek rá többé, ezt jó volna végre megérteni. A halálbüntetést azért kellett eltörölni, mert valahogyan rá kell kényszeríteni a büntetőjogot a megfelelő retorziók kitalálására. Hogy összeállítsák és megszövegezzék azt a büntetési módot, ami valóban elrettentő lehet. A halál és az életfogytiglan nem az.
A jogalkalmazók évszázadok óta kényelmesen hátradőlve szemlélik a dühöngő erőszakot, mert azt hiszik, a jogalkotók már mindent megtettek, ami megtehető volt, ennél tovább nincs, mert az erőszak erőszakot szül.
Jelentem, a feljelentés is erőszak. A rendőrök által foganatosított letartóztatás is. A bírósági tárgyalás is. És végül a börtönbüntetés is. Azaz kiválóan érvényesül az erőszak erőszakot szül igazsága. Itt ugyanis nincs vége. A szabadlábon maradt hozzátartozók bosszút állnak (lásd tanúvédelmi program, ami az esetek túlnyomó többségében részint hatástalan, részint elsősorban a védendő tanút bünteti), vagy a szabaduló áll bosszút. És így tovább. Nem hetedíziglen, hanem tovább. Mindaddig, amíg jogállamban ki nem találják az erőszakra választ adó, adekvát erőszakot.
A jót nem az különbözteti meg a rossztól, hogy megbocsátó. Ugye tudják, a kővel dobálót kenyérrel visszadobónak nincs köze a Bibliához, de ennek az ártó butaságnak a szelleme sajnos olvasható például a Hegyi beszédben: 
38. Hallottátok, hogy megmondatott: Szemet szemért és fogat fogért.
39. Én pedig azt mondom néktek: Ne álljatok ellene a gonosznak, hanem a ki arczul üt téged jobb felől, fordítsd felé a másik orczádat is.
40. És a ki törvénykezni akar veled és elvenni a te alsó ruhádat, engedd oda néki a felsőt is.
41. És a ki téged egy mértföldútra kényszerít, menj el vele kettőre.
42. A ki tőled kér, adj néki; és a ki tőled kölcsön akar kérni, el ne fordulj attól.
43. Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet.
44. Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, a kik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, a kik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, a kik háborgatnak és kergetnek titeket.

Írtam már a Hegyi beszédről (Názáreti 28., 2016. december 27.), ha nem olvasták, akkor most higgyék el nekem becsületszóra, Jézus ilyen hülyeségeket sosem mondott. A Biblia évezredes károkozásának talán legborzalmasabb következménye a birkanyájjá alázott embertömegek tehetetlensége a bűnnel szemben. A Biblia példaadása szerint ha elkövettél egy bűnt, bemész a Templomba, a paptól veszel egy állatot (a bűnöd nagyságának megfelelő értékben), és az állat feláldozásával bemutatott égő áldozattal (lásd holokauszt) feloldoztatsz a bűnöd alól. Egyrészt. Másrészt viszont tűrnöd kell azokat a gonoszságokat, amiket veled szemben elkövetnek, mert a papok elhitették a birka néppel, hogy ezt Jézus mondta, ilyenformán nincs mit tenni, ha a papok (királyok, gazdag szadduceusok, katonák) meglopnak, megaláznak, megölnek. A bűn fogalma és annak kiterjedése a jelen pillanatig nem tisztázott, lényegében ma is ott tartunk, hogy a szomszéd házának lerombolásáért egy gödölyét kell elégetni a Templomban (miután - még az égetés előtt - a gödölye legértékesebb részeit kivágtad és odaadtad a papnak).
A bűnhődés (a bűn ellentételezése) hatástalan ostobaságok halmaza a civilizált világ jogalkalmazásában. A büntetés az esetek legnagyobb részében nem áll arányban a bűnnel. A római jog, a Függetlenségi Nyilatkozat, a Code Napoleon és az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata sem tud mit kezdeni a bűnnel, mert képtelen beismerni, hogy a törvények által meghatározott jogok körültekintő tökéletessége hajítófát nem ér a szankciók hasonlóképpen tökéletes taglalása nélkül. A nürnbergi per nem véletlenül a jogtörténet legtöbbet emlegetett, legnagyobbra tartott eseménye: talán az egyetlen a világtörténelemben, ahol legalább megkísérelték deklarálni a jónak az erőszak által felmutatott fölényét a rosszal szemben. (A Nürnberget megelőző világháború lefolyását és kimenetelét ugye nem kell taglalnom? Ugye tudják, mi lett a következménye Eden ostoba politikájának?)
Erőszakra csak erőszak lehet a válasz, illeszkedően és hatásosan megválasztott és hasonlóképpen, de mindenekelőtt időben végrehajtott erőszak.
A nem tudom, hányas számú párttagkönyv tulajdonosának takonyról és vérről szóló fenyegetésének egészen bizonyosan nem adekvát ellentételezése egy kávéházi liberális beszélgetés. A stadionépítéseknek, az elrabolt százmilliárdoknak a büntetési tétele egyetlen ország törvénykönyvében sem olvasható, ha egyszer eljön a büntetés ideje, az egészen bizonyosan olyan retorziót hoz, ami egyetlen politikust sem tart vissza a rablástól és tömeggyilkosságtól.
Tetszik tudni, miért? Mert a tényleges életfogytiglan mint a jelenlegi hatályos törvények legnagyobb büntetési tétele messze nincs arányban azzal, amit a csúti futballista tesz huszonvalahány éve folyamatosan. És még arra sem fogják ítélni.
Nem tartom feladatomnak, hogy részletezzem, mit kellene tenni, hogy a jövendő miniszterelnökeit elrettentsék ennek a mostaninak a gazemberségeitől.
Pedig nagyjából tudom.