Keresés ebben a blogban

2017. augusztus 27., vasárnap

A történelemről


Néhány napja szó volt Machiavelliről, egy politikai tanácsadó magasztalta az elméletet, miszerint a politika és a morál két külön világ. Akkor nem szóltam, hogy Machiavelli ezt sosem írta le, és A fejedelem lényegéből sem az következik, hogy ha így van, akkor az úgy jól van. Abból csak az következik, hogy olykor úgy kell lennie, ha valakinek a hatalom kell, és azt meg akarja tartani.

"Itt jegyzendő meg, hogy a jó szándék éppúgy gyűlöletet szíthat, mint a rossz; ezért említettem fentebb, hogy a fejedelem országának megtartása érdekében gyakorta arra kényszerül, hogy rossz legyen, mert ha az a közösség – a nép, vagy az urak, bármelyik legyen is –, amelyikre szükséged van, hogy hatalmad fenntarthasd, romlott, annak a jellemét kell követned, hogy eleget tehess neki. Márpedig ilyenformán a jámbor cselekedetek ellenségeid lesznek."


Egy "politikai tanácsadó", azaz az egyik legócskább emberfajta seggnyalója persze nem képes mással foglalkozni, mint a hatalom fenntartásával. Éppen ezért semmit nem ért Machiavelliből.

"...az emberek pedig inkább hisznek a szemüknek, mint tapasztalásuknak, mert látni mindenki képes, de kevesen tudnak tapasztalatot szerezni. Mindenki azt látja, milyennek mutatod magad, s csak kevesen értik, milyen vagy valójában; s ezek sem merészelnek a többség véleménye ellen szólni, akiket az állam tekintélye pártol. Az emberek cselekedeteiben, de különösen a fejedelmében, akivel szemben nincs helye a jogos számonkérésnek, a végcélt kell tekinteni. Győzzön tehát a fejedelem, és tartsa fenn hatalmát, s eszközeit tiszteletre méltónak fogják ítélni, és mindenki csak dicsérni fogja; mert a tömeg csak a látszat és az eredmények után megy..."

Hagyjuk a fenébe, egy csökött agyú nem lát mást, csak hogy most is mennyire igaz. Miért értene bármit Machiavelli szarkazmusából? Hogyan volna képes felfogni egy rendkívüli elme megnyilvánulásait, mikor ő csak használati tanácsokat lát, és baromira tetszik neki, hogy a politika és a morál két külön világ (el kellene olvasnom újra A fejedelem című zseniális könyvet, akkor biztosan állíthatnám, így csak azt mondhatom, úgy emlékszem, Machiavelli egyáltalán nem használja a "politika" szót).
Nem törődnék ezzel az egésszel, tényleg nem ér annyit sem, hogy próbáljak meggyőzni valakit, aki süket a politikán kívül mindenre, ha nem aggasztana valami, amire eddig nem gondoltam. Hogy ugyanis a politikai tanácsadó, ennélfogva a politikus is úgy véli, a politika mindenek felett álló, nem emberi dolog, afféle Ding an sich, ami persze csak a közönséges halandó számára megismerhetetlen, a politikus mindent tud róla, de csakis ő, nekünk semmi közünk hozzá. Az egészben az a legrosszabb, hogy a közönséges halandó is így tekint a politikára, a politikus egyirányú agyában ezért nem fordul meg a halvány gyanú sem, mely szerint neki nem hatalma van, ő szolgálatra szegődött.
Nekem már az is gyanús volt, amikor az egyik ilyen hájfejű kijelentette, a hála nem politikai kategória. És ez úgy megállt a levegőben, azóta is idézik mint axiomatikus igazságot. Ebből is, és még sokminden másból egyenesen következik, hogy van az ember a maga isteneivel, és fölöttük, istenen és emberen uralkodik a politikus. Aki nem ismeri a hála fogalmát, akire nem érvényes semmiféle erkölcsi szabály és akinek semmit sem számít az ember élete. Tetszik érteni? Ez a lényeg. Az ember a politika szemében nem érték, hanem eszköz. Amíg az emberélet nincs útjában a politikusnak, addig hivatkozik rá, amint az ő magasabbnak vélt eszméje csak emberéletek árán valósulhat meg, akkor az ember csak mint eselék vétetik számításba, akkor már csak egy százalékban kifejezett viszonyszám, ami a halottak és az életben maradottak arányát közli. És amit a történészek salakja (azaz a túlnyomó többsége) természetesnek tekint, adatnak használja a nagy folyamatok leírásában. Még az egyik legkiválóbb, bőven a salakból kiemelkedő is leírta: "Mégis nem lett volna-e jobb, ha a magyar fél 1848 szeptemberében vagy decemberében felhagy az ellenállással? A kérdés történelmietlen, hiszen az ellenállás mégoly csekély eszközeivel rendelkező államok is többnyire vállalják a fegyveres konfliktust, hacsak nem nehezedik rájuk nemzetközi nyomás az ellenkező érdekében."
Ha a kérdés történelmietlen, az azt jelenti, hogy nemcsak a politikus áll az ember felett, hanem a történelem is (ami persze bizonyos szempontból logikus következmény, minthogy a történelem a politika tükre - elég hervasztó belegondolni, milyen képet kapunk, ha egy torzalakot szemlélünk torzító tükörben). A történelmietlen kérdés eszerint emberi kérdés. Amire jó volna egy emberi válasz. Vagy nyugtázzuk jóérzéssel, hogy van  egy történész, aki képes legalább a kérdést föltenni? Nyilván azért, mert felmerült benne a halvány gyanú, nem lett volna-e jobb, ha a magyar fél 1848 szeptemberében vagy decemberében felhagy az ellenállással? Amire a történelmietlen válasz természetesen az, hogy dehogynem.
Ennek a (mégegyszer, a többi közül kiváló) történésznek a nem történelmietlen válasza az, hogy "vállalják a fegyveres konfliktust". Ugye tudják, mit jelent ez? Az ellenállás mégoly csekély eszközeivel "rendelkeznek" csak, azaz kisebb a hadseregük, gyengébbek a fegyvereik, de azért azt a gyengén felfegyverzett kisebb haderőt nekizavarják a túlerőnek. Nyilvánvaló a várható eredmény, meghal néhány ezer ember, de ha mondjuk néhány ezer plusz mondjuk még ezer embert feláldozunk, akkor lehet, hogy más eredmény születik - nem tudjuk, ezt még eddig nem próbáltuk, de majd most. Mert hátha.
Abban a (most már belátom, naiv) hitben húztam le sok évtizedet, hogy az ember élete legalábbis tényező. Jó, azt csak én gondolom, hogy a legfontosabb, de azért valamennyire szempont lehet, ha egy történelmi eseményt és a benne résztvevőket próbáljuk megismerni és értékelni. Hogy az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eddig azért lehetett olyan a köztudatban, amit szentnek és sérthetetlennek vélünk, mert senki nem foglalkozott az esemény emberi oldalával.
Dehát persze, hogy nem foglalkozott vele senki. Hiszen az történelmietlen!