Keresés ebben a blogban

2017. január 3., kedd

Názáreti 33.

Tegnap már sok lett volna, most azért valamit fontos rögzíteni - talán a legszembetűnőbb ellentmondást: ha az Újszövetség "Krisztusa" annyi csodát tett, ha annyi beteget meggyógyított, annyi halottat föltámasztott, halat sokszorosított, bort csinált, akkor miért gyűlölték? Miért nem volt jó messiásnak? Nem felelt meg az előírásnak? A nép tudta, mit vár, Ézsaiás próféta megadta a receptet, mik az összetevői egy messiásnak:

4. Mondjátok a remegő szívűeknek: legyetek erősek, ne féljetek! Ímé, Istenetek bosszúra jő, az Isten, a ki megfizet, Ő jő, és megszabadít titeket!
5. Akkor a vakok szemei megnyílnak, és a süketek fülei megnyittatnak,
6. Akkor ugrándoz, mint szarvas a sánta, és ujjong a néma nyelve, mert a pusztában víz fakad, és patakok a kietlenben.
7. És tóvá lesz a délibáb, és a szomjú föld vizek forrásivá; a sakálok lakhelyén, a hol feküsznek, fű, nád és káka terem.
8. És lesz ott ösvény és út, és szentség útának hívatik: tisztátalan nem megy át rajta; hisz csak az övék az; a ki ez úton jár, még a bolond se téved el;
9. Nem lesz ott oroszlán, és a kegyetlen vad nem jő fel reá, nem is található ott, hanem a megváltottak járnak rajta!
10. Hisz az Úr megváltottai megtérnek, és ujjongás között Sionba jönnek; és örök öröm fejökön, vígasságot és örömöt találnak; és eltűnik fájdalom és sóhaj.

(Ézs 35. 4-10.)

Vakok, süketek megvoltak, sánták, némák ugyancsak. Víz túlteljesítve, még bor is lett belőle. Akkor? Csak nem az volt a baj, hogy ez a messiásjelölt elmulasztott füvet, nádat és kákát termeszteni a sakálok lakhelyén? Hát bizony arról nem szól az Újszövetség, mi lett a sakálok lakhelyével. A nép igényes. Nem lehet csak úgy átabotában, hogy fű van, nád még valamelyest, de például káka sehol.
Bocsánat, de tényleg nem értem.
Na jó, hagyjuk az iróniát, senkit sem akarok megbántani. Viszont tényként kell elfogadnunk, hogy a nép nagyobb és hangosabb része gyűlölte a názáretit. Az igazán nehéz kérdés az, ez a tény miért van benne az evangéliumokban.
Szándékos manipuláció vagy egyszerű ügyetlenség? Nem elég drámai a történet, az még lehet. Jó, a bulvár tényleg úgy teljes, hogy meg kell halnia. Nem bánom, legyen úgy, hogy az emberekért kell meghalnia, de akkor legyenek csak a papok az okai a halálának... oppardon, azt persze nem lehet, hiszen ők a megrendelők, sőt övék az "archívum" is, amiből az adatok származnak. Akkor legyen a nép... az sem jó.
Attól tartok, dramaturgiai problémák vannak az Újszövetséggel. Mert az kétségtelen, a tragikai vétségnek meg kell jelennie ahhoz, hogy a halál indokolt legyen, de az nagyon nem mindegy, milyen természetű a tragikai vétség. Nem jó, ha hihetetlen, mert akkor hiteltelen is. Így vagy úgy, sérül a történet. Esetünkben vagy csodadoktor valaki az Izráel nevű vidám cirkuszban vagy gyűlölik. A kettő együtt nem megy. Akkor - bármennyire tilos kérdéseket föltenni egy szent írásról - egyszer csak jön egy tiszteletlen dramaturg, és kimutatja a képtelenségeket.
Tetszik érteni? Az én alapvető problémám az, hogy a Biblia-hívők százmilliói mit gondolhatnak?
Hogy volt egy messiás, akit a gonosz emberek megöltek? Vagy volt egy messiás, akit a gonosz papok öltek meg? Netán volt egy keresztény Krisztus, akit a rohadt zsidók megöltek? Vagy nem kérdeznek semmit?
Hát persze, hogy nem. Ha képesek volnának, ha mernének is kérdezni, akkor az első kérdés nem az volna, miért ölték meg, még csak az sem, miért gyűlölték a názáretit. Hanem hogy miért éppen ő? Sok nagyszerű szent ember van a Bibliában, nincs is velük semmi baj, mégis a "Krisztus", akihez imádkoznak, akiről a "hívők" legnagyobb része úgy tudja, hogy ő az isten.
Miért tartják szentnek és sérthetetlennek a Szentírást? 
Egyáltalán, mi a Szentírás? Néhány megszállott Biblia-olvasón kívül ki hallott Márdokeusról? Esetleg Nehémiásról? Pedig Ahasvérus király után a második legfontosabb Márdokeus többet tett a zsidókért, mint Dávid és Salamon együttvéve. Nehémiás megépítette a falat Jeruzsálem köré. Aztán még gyászba is öltözött, és vallást tett az atyák, valamint a fiúk hamisságairól. És leborult az Úr előtt és megköszönte neki a falat (pedig ő építette, nem az Úr). Őket mégsem idézik. Pedig elvileg ők is a Szentírás szereplői.
Akkor mi a Szentírás és miért sérthetetlen?
A Szentírás az Újszövetség, benne a borzalmas Jézus-életrajzzal. Amiről a papok azt mondják, minden úgy volt, ahogyan írva vagyon. És attól a pillanattól fogva mindegy, hogyan volt valójában.


A te arcod isten arca. Az előbb mondtad, vallást tesznek isten nevéről, amit különben nem tudnak. Már tudják.