Keresés ebben a blogban

2022. július 28., csütörtök

Ennyi telik

 

Számolgatunk. Ez az első reakciónk. Hogy ezt is megpróbáljuk túlélni. Majd spórolunk. Esetleg kicsit éhezünk. Vagy inkább nagyon. Majd fázunk. Nem baj, felveszünk mackónadrágot, azt a régi endékást, látod, milyen jó, hogy nem engedtem kidobni, tudtam, jó lesz az még, meg trikót, pulcsit, tetejébe a mackófelsőt, a cipzárosat, milyen drága volt az akkor.

Számolgatunk. Megpróbáljuk megúszni. Eddig mindig sikerült, az bizonyítja, hogy  itt vagyunk. Most is lesz valahogy. Kibekkelünk, mint az első szabadon választott miniszterelnökünk tette, az eddigi legkártékonyabb ember, aki I. István óta rászabadult erre az országra. Aki lehetett volna igazán országalapító, de nem lett, mert áporodott politikai nézeteivel és baromi történelmi reminiszcenciáival visszavetette az országot a nyilaskorszakba és még annál is visszább, ránk szabadította a sujtásos, díszmagyaros, árvalányhajas, dzsentroid, zsidó- és idegengyűlölő nagymagyarokat. Ezer évvel előtte annak az István nevűnek volt lehetősége, aki viszont arra szorítkozott, hogy az ajándékba kapott kereszténységgel megfélemlítette, megalázta és rabságba döntötte a népet, ugyanennek a borzalmas ideológiának a nevében halomra ölte az ellenszegülőket, majd hűbérbirtokká silányítva a maga „királyságát” távozott az élők sorából. Ezer év történészeinek sunyi hazugságai folytán a jelen pillanatig nagy becsben tudjuk az államalapítóként nyilvántartott, förtelmes tömeggyilkos gazembert (az első államszerű képződmény a mai Hollandiában jött létre a 17. században), Istvánnak még országot, többé kevésbé működő királyságot sem sikerült alapítania, a törzsi szervezetből kilépni képtelen, koronás hordavezérként pusztított egész fennállásának végéig, magánbirtokának tekintett uradalmán nem hagyott egyetlen időtálló épületet, semmilyen írásos dokumentumot, csak sárral tapasztott vesszővel fedett, földbevájt kunyhókat és egy jövőtlen, tanulatlan, tehetetlen, ezer évet végig rettegő népet.

Számolgatunk, mert azt szoktuk meg, hogy velünk csak úgy történnek a dolgok, amikkel kapcsolatban teendő nincs, azokat bármi módon befolyásolni nem tudjuk, soha nem is akartuk, annyit tudunk, hogy ezeket a történéseket valahogy meg kell úszni. Most itt van ez a fióknáci, ez a lumpenparasztnak is rossz minőségű markecoló, aki jóformán semmiben nem különbözik az ezer évvel korábbi törzsfőnöktől, ha csak abban nem, hogy nyíltan vállalt parancsot sosem ad ki a gyilkolásra, mert ahhoz is gyáva, hogy vállalja azokat az emberöléseket, amiket az eddigi tevékenységével előidézett. Ezt a karikalábakon guruló göncihordót is meg kell úszni, bár azt már sejtjük, hogy ez nehéz lesz, szinte lehetetlen, de teendő akkor sincs, mert nem tudjuk, milyen az, amikor az ember tesz valamit. Számolgatunk. Ha az jön ki a végén, hogy ezt már nem lehet megúszni, akkor megpróbálunk elbújni a nádasba, majd lefekszünk és várjuk a halált.

De nemcsak számolgatunk, szét tudjuk mi kenni a ránk öntött trágyát magunkon és egymáson másképp is. Nemcsak azt magyarázzák különben okosnak nevezhető  emberek, hogy Hegedűs Zsuzsa  miért remek ember, mert ha későn is, azért csak szembe szállt „Viktorral”, hanem azt is, hogy „Viktor” alapjában véve persze nem antiszemita, ezzel szemben viszont milyen érzelmes. Ő csak antiszemita, idegengyűlölő szövegeket mond, de ő valójában nem is antiszemita és nem is idegengyűlölő.

Tessék szíves lenni végre megérteni, bármilyen nehéz is… na hogy is mondjam, nem szeretném, ha indulatosnak vélnének, tárgyilagos vagyok és hűvösen leíró stílusban rögzítem a tudnivalókat. Ez egy rendkívülien egyszerű agyberendezésű, érzelemvilágát illetően fogyatékos, sunyi, alattomos, jellemtelen, tanulatlan, gyáva gyűlöletrakás, akit nem lehet emberi tulajdonságokhoz felépített műszerrel mérni. Másképp működik, mások a szenzorai, és azoknak a jelzései másféle, pszichológiai típusba sorolható ész számára felfoghatatlanok. A megnyilvánulásait folyton emberi mércével próbálják definiálni, ebből fakadnak a félreértések. A „Viktor” nem úgy antiszemita és idegengyűlölő, mint egy rendes, a szokásos fejlődésen keresztülkísérhető, hétköznapi náci, amilyen a magyar lakosság jelentős hányada, amilyen például a tipikus fidesz szavazó…

Álljunk meg itt egy pillanatra? Hallom a megbotránkozást, rá kell szánnom egy-két mondatot, hogy világos legyen: a „fidesz szavazó” nem egy olyan embercsoport, amelyiknek más a véleménye, mint a „nem fidesz szavazónak”. Aki a fideszre szavaz, az bűnsegédi bűnrészes egy kártékony despota rablógyilkos rendszerének a fenntartásában, nélküle ugyanis nem volna lehetséges napról napra mélyebbre süllyeszteni Magyarországot, és megvetett páriává alázni ennek az országnak minden egyes polgárát. A nyilasérzelmű illetrista kétlábú és a gerinctelen dörgölődző a két véglet, csúcson a háromnevű, különlegesen irritáló honvédelmi miniszterrel, a butaságát hangzatos kifejezésekkel leplezni próbáló kultuszhüllővel, valamint a két nőneművel, a női nemet meggyalázó és a mocsárba rángató marionettelnökkel és az erkölcstelenség legmélyén dagonyázó igazságügyes miniszterrel. Hosszan és alaposan lehet ezt argumentálni, de az csak egy tudományos igényű, büntetőjogi paragrafusokkal alátámasztott elemzés szükségessége esetén érné meg az időt és intellektuális fáradozást, aki ennyiből nem érti a lényeget, annak fölösleges akadémiai székfoglalót prezentálni.

A „Viktort” akármilyen jóhiszeműen megérteni próbáló, kékszemű emóciógombócoknak szeretném megmagyarázni, mi az, amit képtelenek felfogni.

A genetikai öröklődés az emberi szervezet biológiai leírása, ha tetszik, ez a matematika, ez a konkrétum, a természettudományos megközelítés, amiben vagy nincs vagy alig van vitatható komponens. Az öröklődés másik formája az imprinting, a minta már lényegében etológiai fogalom, sok vitatható tényezővel, de még mindig sok természettudományos összetevővel. Az öröklődésnek ezzel a részével foglalkozik Szondi Lipót genotrop elmélete, aminek az a lényege, hogy az ember egyebek között ebben különbözik az állatvilág más fajaitól: képes választani két viselkedésforma között. A genotrop választás voltaképpen nem is választás, az emberiség majdnem 100 százaléka ezzel a „választással” éli le az életét – a szüleitől örökölt és látott minta alapján. A valódi, a tudatos választás az egotrop választás, azaz (ahogyan a nevében is benne van) az egyén, az „én” döntése, amivel ilyen-olyan módon és mértékben eltér a mintától.

Az öröklődés harmadik formája már valóban csak az emberre jellemző: szociokulturális öröklődésnek hívják, ami lényegében azt jelenti, hogy az ember képes beépíteni a viselkedési formáiba a kulturális tapasztalatot, azaz mindazt, ami az előző nemzedékek által felhalmozott ismeretekből megtanulható.

E legutóbbi formát nevezem például kíváncsiságnak, érdeklődésnek a világ még nem ismert dolgai iránt, az egymásra utaltság felismerésének, az együttműködés kényszerének.

A „Viktorban” nem szétválasztható a három örökléstani csoport, nála semmi változást nem hozott az imprinting, még kevésbé a szociokulturális öröklődés. Úgy is mondhatnám, a formálhatatlan genetikai örökségéről lepattan mindenféle környezeti hatás, ami netán képes volna beépülni, az legfeljebb parazita módjára kapaszkodna rá a „Viktor” DNS-spiráljára, mint tetvek a gazdatestre. A „szocio” és „kulturális” meg alanyunk esetében totálisan értelmezhetetlen.

Tetszik érteni? Nincs olyan a „Viktor” elemzésekor, hogy antiszemita-e vagy idegengyűlölő, mert magától értetődően, úgy is mondhatnám, eo ipso az. Egy ilyen mértékig torz élőlény esetében az a különleges, ha valamely kártékony, pusztító tulajdonság nem található meg benne. Azt tarthatjuk kisebb csodának, hogy ideig óráig ezeket az ingereit képes valamilyen mértékig palástolni, ahogy elhatalmasodik rajta a gátlástalanság, úgy egyre kevésbé, most már ott tartunk, hogy semmit nem tart palástolandónak, hiszen ismét kétharmada van…

Csak azt akartam mondani, hogy ne tessék magasztalni a Hegedűs Zsuzsa-féléket. Mert olyan van, hogy az ember elmélázik, és csak akkor veszi észre, hogy belelépett egy kupac szarba, amikor megcsúszik a cipője. A kérdés az, mit tesz a következő pillanatban.

Az nem kérdés, hogy az szar, amibe belelépett.

Csak azt akartam mondani, hogy számolgatunk és szétkenünk.

Mi mást vártak?


P.S.: Ma (29-én) elolvastam Hegedűs Zsuzsa levelét, és egy pillanatig eltűnődtem, milyen az, amikor a szar lép szarba. De csak egy pillanatig.